Alej k Anenskému vrchu

Alej k Anenskému vrchu

Alej na Anenský vrch byla v roce 2008 vyhlášena za památnou. Počátky této aleje lemující cestu k poutnímu kostelu svaté Anny jsou vázány na období vzniku kostela a poutní cesty k němu. V roce 1696 zde byla vystavěna dřevěná kaple, kterou v roce 1770 nahradil zděný kostel.
Nejstarší stromy nacházející se v horní třetině mají odhadované stáří více jak 200 let a dosahují obvodu kmene až 400 cm. Nejčastěji jsou zde zastoupeny lípy. Spodní část aleje je mladší – kolem 80 let – a skládá se převážně z javorů. Střední část aleje je druhově i věkově nejpestřejší. Hojně se střídají tři druhy lip, dále je zde jasan ztepilý, javory a ojediněle bříza či smrk. Do památné aleje je zahrnuto 257 kusů stromů, celkově jich je 319. Alej patří k nejzachovalejším a nejúplnějším starým alejím v CHKO Jeseníky. Zároveň je velice působivou dominantou krajiny i města Andělská Hora.
Péče o tuto alej vyžaduje nemálo času a také hodně financí, o což se v rámci možností stará město Andělská Hora i CHKO Jeseníky. Bohužel v posledních letech stromy chátrají a v silných větrech se hodně lámou. Nemalý vliv na to má také částečné vykácení přilehlého smrkového lesa.
Alej je hojně využívána lidmi k procházkám a návštěvníky, kteří se chtějí podívat ke kostelu. Jednou za rok se zde pořádá pouť a s tím spojená křížová cesta, která je umístěna v horní části aleje. V posledních letech je také vyhledávána novomanžely ke společnému focení. Tato alej si zaslouží naši pozornost i péči.

Anenská2

Anenská3

  • Lokalita: Andělská Hora
  • Kraj: Moravskoslezský
  • Souřadnice: 50.071182,17.379253
  • Typ aleje: Lipová, javorová
  • Autor: Kateřina Bujnochová

Aleje 2019