Darujte

 

V ochraně alejí můžeme být úspěšní jen díky stovkám
dárců z celé ČR. Podpořte ochranu alejí i Vy.

 

srdce Lopatka 2 paragraf
Chráníme stromy před
zbytečným kácením

Vysazujeme nové aleje 
a nová stromořadí
Posilujeme ochranu
stromů v zákonech


Díky pravidelné podpoře drobných dárců:

 • radíme lidem, jak ochránit stromy, kterým hrozí kácení
 • usilujeme o zastavení plošného kácení alejí podél silnic a cest
 • přesvědčili jsme poslance k odebrání výjimky pro silničáře,
  která jim umožňovala kácet stromy u silnic bez povolení
 • každoročně vysazujeme nové aleje nebo stromořadí
 • pomáháme úředníkům orientovat se ve změnách zákonů
  a seznamujeme je s novými směry péče o aleje v zahraničí
 • ukazujeme, jak zvýšit bezpečnost provozu v alejích bílým značením na kmenech
 • podporujeme místní občanská sdružení a obce
 • účastníme se připomínkování územních plánů a staveb,
  které by poškodily zeleň a předkládáme vlastní alternativy
 • pořádáme přednášky, výstavy, odborné semináře

 

Děkujeme Vám za jakýkoli příspěvek.