Darujte

 

V ochraně alejí můžeme být úspěšní jen díky stovkám
dárců z celé ČR. Podpořte ochranu alejí i Vy.

 

srdce Lopatka 2 paragraf
Chráníme stromy před
zbytečným kácením

Vysazujeme nové aleje 
a nová stromořadí
Posilujeme ochranu
stromů v zákonech


Díky pravidelné podpoře drobných dárců:

 radíme lidem, jak ochránit stromy, kterým hrozí kácení

 usilujeme o zastavení plošného kácení alejí podél silnic a cest

 přesvědčili jsme poslance k odebrání výjimky pro silničáře, 

která jim umožňovala kácet stromy u silnic bez povolení

 každoročně vysazujeme nové aleje nebo stromořadí

 pomáháme úředníkům orientovat se ve změnách zákonů a

seznamujeme je s novými směry péče o aleje v zahraničí

 ukazujeme, jak zvýšit bezpečnost provozu v alejích bílým značením na kmenech

 podporujeme místní občanská sdružení a obce

 účastníme se připomínkování územních plánů a staveb,

které by poškodily zeleň a předkládáme vlastní alternativy

 pořádáme přednášky, výstavy, odborné semináře

 

Děkujeme Vám za jakýkoli příspěvek.