pravidla fotosoutěže

 

  1. Každý účastník ankety Alej roku se v nominačním formuláři může rovněž přihlásit do fotosoutěže o nejkrásnější fotografii aleje.
  2. Do fotosoutěže bude přijata fotografie nahraná do nominačního formuláře pod číslem 1.
  3. Pro přijetí fotografie do fotosoutěže je nutné rozlišení alespoň 3500x2300 pixelů, povolený je výhradně formát JPEG.
  4. Soutěžící může v jednom ročníku do fotosoutěže přihlásit jen jednu fotografii, a to i v případě, že nominuje více alejí.
  5. Pokud nominující využívá v nominaci fotografie, jež nefotil sám, musí mít souhlas jejich autora a je povinen uvést jeho jméno. Ve fotosoutěži má v případě vítězství nárok na výhru autor fotografie.
  6. Tři vítězné fotografie vybere porota složená z patronů ankety Alej roku.
  7. Ceny budou výhercům, rozumí se autorům fotografií, zaslány poštou, případně dle dohody odevzdány v kanceláři Arniky. Nebude-li cena převzata do 3 měsíců od prvního kontaktování autora o jejím vyzvednutí a nedomluví-li se obě strany jinak, nárok na ni zaniká. Ceny nejsou soudně vymahatelné a jsou nevyměnitelné.
  8. Výherce fotosoutěže se v dalších ročnících může zúčastnit pouze soutěžní ankety Alej roku (ne fotosoutěže).