pravidla ankety

 

 1. Organizátorem ankety Alej roku je spolek Arnika - Centrum pro podporu občanů. Anketa Alej roku je určena pro širokou veřejnost. Cílem ankety je upozornit na krásu a užitek, které nám přinášejí  aleje a stromy podél cest i ve volné krajině.
 2. Nominace aleje se provádí vyplněním nominačního formuláře na webu www.alejroku.cz. Nominovat lze výhradně alej nacházející se na území České republiky.
 3. V případě vícenásobného nominování stejné aleje v daném ročníku bude zařazena v pořadí první nominovaná, rozhoduje čas odeslání nominačního formuláře. Zároveň není možné znovu nominovat alej, která již v minulých ročnících získala celorepublikový titul Alej roku.
 4. Nominující nahraje 1-3 fotografie jedné aleje a popíše příběh této aleje (důvod nominace). Minimální rozlišení fotografií je 2000x1500 pixelů, doporučený formát je JPEG. Alespoň jedna fotografie musí vystihovat aktuální vzhled aleje, v anketě nelze používat stejné fotografie opakovaně.
 5. Každý nominující zasláním snímku prohlašuje, že fotografii pořídil osobně a má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího užití v neomezeném rozsahu, případně zasílá fotografii se souhlasem jejího autora, jehož jméno uvádí v textu. Nominující dále potvrzuje, že osoby zachycené na pořízeném snímku souhlasí se zveřejněním snímků dle podmínek ankety.
 6. Nominující souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě v rámci soutěže bez nároků na honorář, v tiskovinách a elektronických médiích organizátora a mediálního partnera soutěže. Fotografie nebudou nijak komerčně licencovány ani nebudou poskytnuty ke komerčním účelům třetím stranám. Nominujícímu zůstávají autorská a morální práva ke všem fotografiím zaslaným do soutěže. V případě publikování fotografií bude u každé uveden autor a název.
 7. Organizátor nominační  formulář zpracuje a nominace vyhovující pravidlům ankety uveřejní na stránkách www.alejroku.cz. Publikováno bude jméno nominujícího, zaslané fotografie i vlastní text o nominované aleji. Organizátor si vyhrazuje právo tento text upravovat, krátit nebo doplňovat. Do ankety nebudou zařazeny snímky, které žádným způsobem nesouvisejí s tématem ankety, nevyhovují kvalitou, mají neetický obsah anebo jinak porušují pravidla ankety Alej roku.
 8. Po ukončení nominací organizátor na webových stránkách www.alejroku.cz uspořádá hlasování o Alej roku. Hlasovat může fyzická osoba, a to pouze jednou, hlasování se provádí vyplněním hlasovacího formuláře.
 9. Odesláním nominačního nebo hlasovacího formuláře vyjadřuje účastník ankety svůj dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů spolkem Arnika, po dobu neurčitou. Organizátor  zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména se zákonem č. 101/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a s Všeobecným nařízením o ochraně údajů GDPR -Nařízení EU 2016/679. Zpracovávány budou osobní údaje: jméno a příjmení, email, telefonní číslo. Účastník ankety bere na vědomí, že výše udělené souhlasy může kdykoli odvolat prostřednictvím emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 10. Po ukončení hlasování a překontrolování hlasů organizátor publikuje výsledky na www.alejroku.cz, vyhlásí vítěze v každém regionu a celkového vítěze.
 11. Organizátor kontaktuje výherce ohledně převzetí cen a diplomů. Ceny v anketě nejsou soudně vymahatelné a jsou nevyměnitelné. Ceny budou výhercům předány osobně při slavnostním vyhlášení výsledku ankety Alej roku, nebo v kanceláři Arniky individuálně dle dohody, případně zaslány poštou na předem ověřenou adresu.
 12. Organizátor ankety může při podezření na podvodné jednání vyloučit účastníka ankety ze soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky ankety, anketu odložit, zkrátit, přerušit nebo ji bez náhrady zrušit. 

 

Harmonogram ankety Alej roku 2021

 

Oficiální spuštění nominační fáze

 úterý 1.6.2021

Ukončení nominační fáze

 úterý 26.10.2021

Zahájení hlasovací fáze

 úterý 2.11.2021
Ukončení hlasovací fáze  úterý 11.1.2022

Oficiální vyhlášení výsledků ankety

 polovina ledna 2022

Vyhlášení vítězů fotosoutěže

 

 konec ledna 2022

 

Pro všechny výše uvedené termíny platí čas 12:00 hod.