Patroni

fotograf

caga"My lidé jsme jako stromy. Sdílíme stejný osud a dokonce jsme si podobní více, než si většina z nás může jen pomyslet. Zrozením zranitelný chvějící se lísteček, v mládí ohební a ženoucí se vpřed za slunečním svitem, v dospělosti pevní a zdraví vždy připraveni chránit před vichřicí ty menší a slabší, na stáří zas hrdě stojící a do kůry vetknutá ztělesněná moudrost. Nemáme jistotu být zde napořád, jen jsme si na malou chvíli půjčili otěže a dostali příležitost tvořit. Dělejme to s hrdostí a patřičným rozmyslem, neboť stromy žijí déle."