Patroni

vedoucí Ústavu plánování krajiny (Mendelova univerzita v Brně)

kucera-petr"Česká krajina je nepředstavitelná bez typických alejí, které jsou její součástí už po mnoho staletí. A naší zodpovědností je tento kulturní charakter krajiny zachovat i pro další generace jinak, než jen na obrazech či fotografiích."