fotograf

caga"My lidé jsme jako stromy. Sdílíme stejný osud a dokonce jsme si podobní více, než si většina z nás může jen pomyslet. Zrozením zranitelný chvějící se lísteček, v mládí ohební a ženoucí se vpřed za slunečním svitem, v dospělosti pevní a zdraví vždy připraveni chránit před vichřicí ty menší a slabší, na stáří zas hrdě stojící a do kůry vetknutá ztělesněná moudrost. Nemáme jistotu být zde napořád, jen jsme si na malou chvíli půjčili otěže a dostali příležitost tvořit. Dělejme to s hrdostí a patřičným rozmyslem, neboť stromy žijí déle."

O anketě

Krajina bez alejí je jako obraz bez rámu.

Tisíce kilometrů našich silnic, polních cest, ulic i  parkových promenád od nepaměti lemují aleje stromů. Obdivujeme jejich krásu v každém ročním období  a ceníme si jejich staleté  historie. Obdivujeme příběhy, které se pod korunami stromů odehrály. Aleje nám poskytují místo k procházkám i odpočinku. Patří ke zdravé a fungující krajině.

Hledejte s námi nejkrásnější  aleje a stromořadí, upozorněte na ty, kterým hrozí zánik, a představte nám mladé aleje, které jste vysadili, a o které budete pečovat i v příštích letech. Nezáleží, zda jde o aleje známé, neznámé, vzrostlé, mladinké, ve městech, v krajině, kolem silnic nebo turistických tras. O vítězství může rozhodnout mimořádná krása, silný příběh, snaha místních lidí o záchranu nebo odhodlání lokálních patriotů uspět v konkurenci z celé republiky.

 

Pokochejte se minulými ročníky

Vydejte se s námi do alejí nominovaných v předchozích ročnících a přečtěte si jejich zajímavé příběhy. Možná vás také inspirují, abyste  vyjádřili úctu ke stromům a vztah ke svému okolí, ke svému městu, obci a kraji konkrétním činem. Některé z těchto alejí  už v naší krajině bohužel nenajdete. Parkoviště, širší silnice ani nový chodník nám ovšem stromy nenahradí. Anketou můžete správcům komunikací, představitelům obcí a dalším vzkázat, že vám není zacházení se stromy lhostejné.

Vítězné aleje Nejlepší fotografie